Hangzhou Kejie-e hoş geldiňiz!

Kislorod öndüriji

 • PSA oxygen generator – oxygen generating equipment – high purity oxygen generator

  PSA kislorod generatory - kislorod öndürýän enjam - ýokary arassa kislorod generatory

  Gysylan howany arassalamak topary
  Howa kompressory tarapyndan üpjün edilen gysylan howa ilki bilen gysylan howany arassalaýjy komponente geçýär.Gysylan howa ilki bilen turbanyň süzgüji bilen ýagyň, suwuň we tozanyň köp böleginden aýrylýar, soňra bolsa doňduryjy guradyjy tarapyndan suwdan çykarylýar, nepis süzgüç bilen ýag çykarylýar we ultra-jerime bilen arassalanýar. süzgüç.Ulgamyň iş şertlerine görä, Uniergy gazy, yz ýagynyň aralaşmagynyň öňüni almak we molekulýar elek üçin ýeterlik gorag üpjün etmek üçin gysylan howa ýagyny aýyrýan toplumy ýörite taýýarlady.Seresaplylyk bilen döredilen howany arassalaýjy komponentler molekulýar elekiň hyzmat ediş möhletini üpjün edýär.Bu komponent bilen bejerilen arassa howa gural howasy üçin ulanylyp bilner.

 • High Purity oxygen generator oxygen generator manufacturers

  Pokary arassa kislorod generatory kislorod öndüriji öndürijiler

  Basyş swing adsorbsion kislorod generatory, zeolit ​​molekulýar elekini adsorbent hökmünde ulanýan we kislorody bölmek üçin basyşyň adsorbsiýasy, basyşy azaltmak we desorpsiýa prinsipini ulanýan awtomatiki enjamdyr.Zeolit ​​ýörite tehnologiýa tarapyndan gaýtadan işlenýän gözenekli adsorbsion materialdyr.Onuň üstü we içki bölegi açyk sary reňkli mikrofor sferik granular adsorbent bilen örtülendir.Gözenek aýratynlyklary kislorod bilen azotyň kinetiki bölünişigini amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.Zeolit ​​molekulýar elekiniň kislorod we azoda bölüniş täsiri iki gazyň kinetiki diametriniň azajyk tapawudyna esaslanýar.

 • Container Type Oxygen Generator, container type oxygen generator

  Konteýner görnüşi Kislorod generatory, konteýner görnüşli kislorod generatory

  Konteýner görnüşli kislorod öndürmek ulgamy, şol sanda esasy plastinka (1), polda häsiýetlendirilýär (1) howa kompressory (2), öz gezeginde howa kompressoryny (2) arassalaýjy enjamy, howany birleşdirýär bufer tanky (4), kislorod generatory (5), gaýtadan işleýän tank (6), kislorod kompressory (7) we kislorod tanky (8), arassalaýyş bölümi sowuk guradyjy maşyn (26) we arassalaýjy maşyn (3);Turbany birleşdirýän sowuk guradyjy maşyn (26) we arassalaýjy maşyn (3) takyk süzgüç bilen üpjün edilýär (9);Howa kompressory (2), kislorod tanky (8) we kislorod kompressory (7) bir tarapda, arassalaýjy bölüm, howa bufer tanky (4), kislorod maşyn (5) we gaýtadan işleýän tank (6) ýerleşýär beýleki tarap;Aşaky plastinka (1) merkezi dolandyryş ulgamy (15) bilen hem üpjün edilýär.

 • Plateau oxygen generator – tunnel oxygen generator

  Platonyň kislorod generatory - tuneliň kislorod generatory

  Basyş swing adsorbsion kislorod generatory, zeolit ​​molekulýar elekini adsorbent hökmünde ulanýan we kislorody bölmek üçin basyşyň adsorbsiýasy, basyşy azaltmak we desorpsiýa prinsipini ulanýan awtomatiki enjamdyr.Zeolit ​​ýörite tehnologiýa tarapyndan gaýtadan işlenýän gözenekli adsorbsion materialdyr.Onuň üstü we içki bölegi açyk sary reňkli mikrofor sferik granular adsorbent bilen örtülendir.Gözenek aýratynlyklary kislorod bilen azotyň kinetiki bölünişigini amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.Zeolit ​​molekulýar elekiniň kislorod we azoda bölüniş täsiri iki gazyň kinetiki diametriniň azajyk tapawudyna esaslanýar.

 • Molecular sieve oxygen generator – can be placed in container for convenient transportation

  Molekulýar elek kislorod generatory - amatly daşamak üçin konteýnerde ýerleşdirilip bilner

  Ansat gurnama
  Enjam gurluş taýdan ykjam, bökdençsiz oturdylan, düýpli gurluşyk maýa goýumlary bolmadyk az meýdany öz içine alýar.

  Qualityokary hilli zeolit ​​molekulýar elek
  Uly adsorbsion kuwwaty, ýokary gysyjy öndürijiligi we uzak ömri bar.

  Şowsuz ulgam
  Ulgam işleýşiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ulanyjylar üçin ulgam duýduryşyny we awtomatiki başlangyç funksiýasyny sazlaň
  Kislorod üpjünçiliginiň beýleki görnüşlerine garanyňda has tygşytly

 • PSA oxygen generator fresh water aquaculture high purity oxygen generator

  PSA kislorod generatory süýji suw suw hojalygy ýokary arassa kislorod generatory

  1.PSA kislorod generatory ýokary hilli zeolit ​​molekulýar elekini adsorbent hökmünde kabul edýär we gysylan howadan göni kislorod almak üçin basyş siňdiriş adsorbsiýasy (PSA) prinsipini ulanýar.
  2. Doly gurnama howa kompressoryny, sowadyjy howa guradyjyny, süzgüçleri, howa tankyny, kislorod generatoryny we gaz bufer tankyny talap edýär.