Hangzhou Kejie-e hoş geldiňiz!

Biz hakda

Hangzhou Kejie Daşky Gurşawy Goramak Tehnologiýa Co., Ltd., Fuçun derýasynyň kenarynda, Gündogar Wunyň Beýik Imperatory Sun Kuanyň doglan ýeri, Hangzhou Fuyang etrabynyň eteginde, Hangzhou West Lake bilen milli sahnanyň arasynda ýerleşýär. “Qiandao Lake” nokady, kompaniýadan 1,3 km ýokary tizlikli “Lingqiao” eksportyny müňlerçe asyň.

Hangzhou Kejie Daşky gurşawy goramak kärhanasy, kriogen howany bölmek, VPSA kislorod zawody, gysylan kislorod arassalaýjy enjamlar, PSA azot, kislorod zawody we beýleki önümçilik kärhanalaryny taslamak we öndürmek bilen meşgullanýan hünärmen.Kompaniýa 12000 inedördül metr meýdany eýeleýär, hünär artykmaçlyklaryna daýanýar, diňe bir ajaýyp dolandyryş toparyna eýe bolman, eýsem ajaýyp enjam enjamlary we tejribeli hünärmenler toparyna eýe, ses dolandyryş ulgamy kompaniýanyň ähli ugurlarynda has gowy işlemegine mümkinçilik berýär.

about13

Zawodymyz

f4
f3
f2
f1

Kompaniýa dürli görnüşli PSA OXYGEN GURNAMASY, dizaýny, önümçiligi, satuwy we şuňa meňzeş hyzmatlary ýerine ýetirmäge we tehniki maslahat we çözgütleri bermäge borçlanýar.Köp öndürijiler üçin ýokary hilli hyzmat edýäris.“Bütewilik, hyzmatdaşlyk, ýeňiş gazanmak” işewürlik pelsepesine laýyklykda, ýokary tehnologiýaly senagatlaşmagy ösdürmek üçin kärhana ISO9001 Hil Dolandyryş Ulgamy Sertifikasiýasy, hünär saglygy we Howpsuzlyk Dolandyryş Ulgamy Kepilnamasy, daşky gurşaw dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdi we ýeňiji boldy "Ygtybarly bölüm".Kompaniýa gysylan howany awtomatiki usulda arassalamak, aýyrmak we çykarmak üçin gysylan howany çig mal hökmünde ulanýar.Kompaniýa gysylan howany arassalaýjy enjamlar, PSA PSA PSA PSA PSA howany bölmek enjamlary, azot we kislorod arassalaýjy enjamlar, VPSA kislorod öndürýän enjamlar we 100-den gowrak model bar.Kompaniýa müşderiniň islegini isleg hökmünde kabul edýär, müşderiniň islegini maksat hökmünde kabul edýär.Ilki bilen Hil we hyzmaty goýuň we ertiriň has gowy bolmagy üçin bilelikde işleşiň

Şahadatnamamyz

 • zs (11)
 • zs (10)
 • zs (9)
 • zs (8)
 • zs (7)
 • zs (6)
 • zs (5)
 • zs (4)
 • zs (3)
 • zs (2)
 • zs (1)
 • zs (16)
 • zs (15)
 • zs (14)
 • zs (13)
 • zs (12)