Hangzhou Kejie-e hoş geldiňiz!

Biz bilen habarlaşyň

Hangzhou Kejie Daşky gurşawy goramak tehnologiýasy, Ltd.

Biz bilen habarlaşyň

wqxxx

Wechat QR kody

Jübi telefony

+86 13372566888 (wechat ýaly)

E-poçta iberiň

f4
f2
f1

Salgy :

Guangming obasy, Lingqiao şäherçesi, Fuýan etraby, Hangzhou, Zhejiang

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň