Hangzhou Kejie-e hoş geldiňiz!

PSA kislorod generatory süýji suw suw hojalygy ýokary arassa kislorod generatory

Gysga düşündiriş:

1.PSA kislorod generatory ýokary hilli zeolit ​​molekulýar elekini adsorbent hökmünde kabul edýär we gysylan howadan göni kislorod almak üçin basyş siňdiriş adsorbsiýasy (PSA) prinsipini ulanýar.
2. Doly gurnama howa kompressoryny, sowadyjy howa guradyjyny, süzgüçleri, howa tankyny, kislorod generatoryny we gaz bufer tankyny talap edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Doly gurnamalar bilen üpjün edýäris, ýöne her bir komponent we güýçlendiriji, ýokary basyşly kompressorlar ýa-da ýangyç guýulýan stansiýalar ýaly goşmaça islege görä aýratyn satyn alyp bolýar.
Metbugat swing adsorbsion teoriýasyna görä, adsorbent hökmünde ýokary hilli uglerod molekulýar elek, belli bir basyş astynda uglerod molekulýar elekiniň dürli kislorod / azot adsorbsion kuwwaty bar, kislorod esasan uglerod molekulasy elek bilen kislorod we azot bölünýär.
Uglerod molekulýar elekiniň adsorbsion kuwwaty dürli basyşa görä üýtgediljekdigi sebäpli, basyşy peseldensoň, kislorod uglerod molekulýar elekden çykarylar.Şeýlelik bilen, uglerod molekulýar elek täzelenýär we gaýtadan ulanylyp bilner.

Iki sany adsorbsion diň ulanýarys, biri azot öndürmek üçin kislorody adsorb edýär, biri pnewmatik klapanyň açyk we çişmegine gözegçilik etmek üçin PLC awtomatiki işleýiş ulgamynyň esasynda uglerod molekulýar elekini, siklini we alternatiwasyny gaýtadan dikeltmek üçin kislorody desorb edýär. üznüksiz ýokary derejeli kislorod.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň