Hangzhou Kejie-e hoş geldiňiz!

Takyk süzgüç

Gysga düşündiriş:

Önüm esasan gysylan howadan ýagy, suwuk suwy we tozany aýyrmak üçin ulanylýar.Lt ýokary netijeliligi, amatly we pes iş bahasy bar.

Bu önüm C 、 T different Dürli etaplara görä üç derejä bölünýär, C Filtrasiýa Precision≤3um, 99.999 aýyryň % Akymyň çyglylygy, Filtrasiýa takyklygy0.01um, 99.9 % Akymyň çyglylygyny aýyryň.

Esasy tehniki parametrler
Göwrümi: 1 ~ 500Nm3 / min
Operasiýa basyşy: 0,4 ~ 1.0MPa
Giriş howasynyň temperaturasy: ≤50 ℃ (Min 5 ℃)
Basyşyň ýitmegi: ≤0.02MPa
Hyzmat möhleti: 0008000s


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Takyk süzgüç (howpsuzlyk süzgüji hem diýilýär), silindriň gabygy poslamaýan polatdan, içki bölegi bolsa PP ereýän, sim bilen ýakylan, bukulan, titanium süzgüç ýadrosy, işjeňleşdirilen uglerod ýaly turba süzgüç elementlerinden ýasalýar. Düzülýän suwuň hiliniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli süzgüç elementlerini we dürli süzgüç elementlerini saýlamak üçin süzgüç ýadrosy we ş.m.Her dürli süspansiýalary gaty-suwuk bölmek, daşky gurşawyň ýokary talaplary, suwuk derman süzgüçiniň ýokary süzgüç takyklygy, derman, iýmit, himiýa, daşky gurşawy goramak, suw arassalamak we beýleki senagat ýataklary üçin amatly.Bu önüm, esasan, gysylan howadan ýagy, suwuk suwy we tozany aýyrmak üçin ulanylýar.Peýdaly modeliň ýokary netijeliligi, amatly ulanylyşy we az çykdajy we ş.m. artykmaçlyklary bar.Bu önüm C, T, dereje, C süzgüç takyklygy ≤3um-a bölünýär, suwuň 99,999% -ini aýyrýar, takyklygy ≤0.01um, suwuň 99,9% -ini aýyrýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň