Hangzhou Kejie-e hoş geldiňiz!

Dokary dykyzlykly nebit-suw bölüji

Gysga düşündiriş:

Siklonyň bölünmegi, inersiýa çaknyşygy we agyrlyk güýjüniň çökmegi arkaly gysylan howadaky ýag, suw we tozan gysylan howadaky ýagy we suwy gönüden-göni ýapmak arkaly 98% ýa-da ondanam köp çykarylyp bilner.
Ctakyklyk: 1 ~ 500Nm3 / min
Operasiýa basyşy: 0.4 ~ 1.0MPa (üpjün edip biler1.0-3.0MPa)
Giriş howasynyň temperaturasy: ≤50 ℃ (Min5 ℃)
Nebitiň düzümi: ≤0.1 ~ 0.01ppm
Bug-suwuk bölüniş netijeliligi: ≥98 %
Basyşyň ýitmegi: ≤0.02MPa
daşky gurşawyň temperaturasy: ≤45 ℃
Hyzmat möhleti: 0008000H

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Nebit-suw bölüji, gysylan howadaky suwy we ýagy aýyrmak üçin ulanylýar we gysylan howa deslapky arassalanýar.Nebit suwy bölüji, gysylan howa bölüjä girende gysylan howanyň dykyzlyk gatnaşygy bilen nebit bilen suw damjalaryny bölmek arkaly işleýär.Gysylan howa girelgeden bölüji gabyga girenden soň, howa akymy ilki bilen plastinka bilen urulýar we soňra yza gaýdyp, ýene-de ätiýaçlyk bolup, tegelek öwrüm döredýär.Şeýlelik bilen, suw damjalary we ýag damjalary howadan bölünip, merkezden gaçyryş güýji we inersiýa güýji bilen gabygyň düýbünde ýerleşýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň